Εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταχωρηθείτε επίσημα ως HappyKid Club συνεργάτης.

Τα περιεχόμενα των πεδίων μπορεί να εξαρτώνται από τις επιλεγμένες κατηγορίες

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας

Email επικοινωνίας με τον υπεύθυνο

Για κάθε αποκλειστική προσφορά που εισάγετε, συμπληρώστε και την αναλυτική φόρμα περιγραφή της προσφοράς εδώ Εισάγετε έως 2 προσφορές αποκλειστικά για τα μέλη του Club. Συνίσταται οι προσφορές σας να είναι ξεκάθαρες και εάν οι προσφορά σας αφορά κάποιο δώρο, προτείνεται να φαίνεται ξεκάθαρα και η αξία του δώρου. Εάν έχετε Eshop, να αναγράψετε πως θα επιβεβαιώνεται ότι ο πελάτης είναι μέλος του Happy Kid Club και δικαιούται την έκπτωση. Πχ "Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση μέλους" ή "Στο πεδίο μήνυμα κειμένου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας να γράψετε: Happy Kid Club μέλος με USER ID "12345678") "

Εισάγετε προσφορές που είναι διαθέσιμες σε όλους ανεξάρτητα εάν είναι μέλη του Club ( εισάγετε πάυλα (-) εάν δεν υπάρχουν)Φωτογραφίες